Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Nimi: Norppa-Laiturit Oy
Osoite: Ahjopolku 6, 45360 Valkeala
Puhelinnumero: 010 666 1515
Sähköpostiosoite: info@norppa-laiturit.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Seppo Pöntinen
Osoite: Sienipolku 1, 45360 Valkeala
Puhelinnumero: 050 434 6307
Sähköpostiosoite: seppo.pontinen@norppa-laiturit.fi

Rekisterin nimi

Norppa-Laiturit Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Norppa-Laiturit Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, esimerkiksi asiakasyhteydenottoihin ja asiakasviestintään markkinatutkimusten ja suoramarkkinoinnin muodossa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on talletettu asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakashistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään Norppa-Laiturit Oy:n liiketoiminnan yhteydessä esimerkiksi asiakasyhteydenottojen ja Norppa-Laiturit Oy:n verkkosivuston www.norppa-laiturit.fi kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti talletettuja tietoja säilytetään lukituissa tiloissa niin, että ne ovat vain niiden käsittelyyn oikeutettujen Norppa-Laiturit Oy:n työntekijöiden käytettävissä.

ATK:lle talletettuja tietoja säilytetään joko lukitussa tiloissa säilytettävillä tai käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatuilla tietokoneilla niin, että ne ovat vain niiden käsittelyyn oikeutettujen Norppa-Laiturit Oy:n työntekijöiden käytettävissä.

Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkailla on oikeus vaatia rekisteriin talletettujen tietojensa korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkailla on oikeus kieltää käsittelemästä rekisteriin tallennettuja tietojaan suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.